"Time heals everything apart from corrosion." (A.J. Munzer)
Anotec

Beton

Tijdens de laatste 100 jaar werd beton een van de meest gebruikte materialen bij constructies.  Gewapend beton is goedkoop, heeft geen onderhoud nodig, heeft een hoge structurele sterkte, kan ook eender welke vorm gegeven worden en is vuurbestendig.  
Onder normale omstandigheden zit de stalen wapening ingekapseld in een alkalische omgeving waardoor het niet kan roesten.  Echter, in diverse omstandigheden waar chloriden het beton kunnen binnendringen wordt de omgeving toch corrosief voor de wapening.  Zulke omstandigheden doen zich bijvoorbeeld voor in parkings, tunnels waar dooizout corrosie kan veroorzaken op het grondoppervlak maar ook op steunpalen en muren.  Gebruik maken van beton in chloriderijke omgevingen zoals kaaimuren en steigers in havens impliceert sowieso de toepassing van kathodische bescherming. Andere toepassingen zijn bruggen, betonnen bekkens voor afvalwater en paalfunderingen.   

De corrosie bij betonnen constructies verloopt in diverse fasen.  In een eerste fase verschijnen er verkleuringen en vlekken.  Later verschijnen er scheuren op het oppervlak.  In de derde fase gaan er delen van het betonnen oppervlak afbrokkelen.  

Corrosie-inspecties worden zowel visueel als met de hamer uitgevoerd.  Deze laatste methode geeft aan waar er holle ruimten ontstaan.  Een veel toegepaste methode is het uitvoeren van potentiaalmetingen (zg mapping) uitgevoerd worden die een aanduiding geeft van de zones met de hoogste corrosiegraad.

Een van de meest efficiënte lange termijnoplossingen voor wapeningscorrosie is kathodische bescherming.  

Vraag onze engineering afdeling om de beste oplossing te bepalen voor uw betonconstructie.  Op basis van deze studie maken we u een competitieve aanbieding die overeenstemt met uw noden voor een lange termijn corrosie-oplossing.

Diensten

   Coating evaluation surveys

   Test point surveys.

   Cathodic protection audits.

   Soil resistivity surveys.

   Third party inspection testing.

   Remedial works

   Pipe location and mapping services

   Pre-commissioning testing and commissioning.

Marine

De romp van een schip wordt met een coating tegen corrosie beschermt.  Dit is echter enkel een passive corrosiebescherming.  in geval van een coatingprobleem zal het corrosieproces toch opstarten.

Om deze reden worden schepen reeds meer dan honderd jaar met galvanische anoden bestaande uit zink of aluminium beschermt.

De huidige schepen maken echter gebruik van een kathodische bescherming d.m.v. opgedrukte stroom.  Deze stroomopdruksystemen hebben een veel langere levensduur omdat het de materiaalconsumptie tot 1000 maal lager ligt bij inerte anoden.

Hoe ziet een stroomopdruksysteem eruit ?  Onder het waterniveau wordt een reeks inerte anoden, meestal geactiveerd titanium, verdeeld over de beide zijden van de scheepsromp.  Ter hoogte van het achtersteven en de propeller wordt een groter aandeel aan anoden gemonteerd.  Doordat hier verschillende metalen worden aangewend is de corrosie ook het grootst aan deze zijde van het schip.

 Het stroomopdruksysteem maakt gebruik van een externe stroombron, een gelijkrichter-transformator, om de anoden van stroom te voorzien.  Deze gelijkstroom zorgt dat de anoden een gelijkstroom produceren die naar de wand, de propeller, enz… wordt gestuurd om een beschermpotentiaal te creëren.  Om de correcte stroom te voorzien wordt er gebruik gemaakt van een feedbacksysteem dmv zinkelektroden die de stroom zullen aanpassen in functie van de elektrische geleidbaarheid van het water, de snelheid van het schip, enz.

Een kathodisch beschermingssysteem aan boord van een schip kan op afstand via het internet opgevolgd worden.  Het communicatiesysteem Scotty, ontwikkeld door Anotec, heeft alles in huis om de klant de juiste informatie te geven over zijn corrosiebeschermingssysteem.  De Scotty module is wereldwijd het enige communicatiesysteem dat aangeeft, in geval van een anomalie, welk onderdeel in de fout is gegaan : anoden, kathodekabel, referentie-elektrode, gelijkrichter of stroomtoevoer.   Dit vereenvoudigt de reparatie aan boord van het schip en kan tevens opgevolgd worden van bij de service provider of help desk.