"Time heals everything apart from corrosion." (A.J. Munzer)
Anotec

Afvalwaterinstallaties

Bij afvalwaterinstallaties kunnen er diverse corrosieproblemen ontstaan die kunnen opgelost worden door middel van kathodische bescherming.  Zowel onderwatermotoren, beluchtingssystemen, schrapers, ladders en zelfs betonwapening kunnen aangetast worden door corrosie als gevolg van de vervuiling en eventueel chloriden die de elektrische geleidbaarheid verhogen, alsook door de ingebrachte zuurstof en de turbulentie van het fluïdum.

Typische anoden die hiervoor gebruikt worden zijn geactiveerde tubulaire MMO anoden   Door de aanwezigheid van chloriden (urea, strooizout) worden de stroomopdruksystemen voor afvalwater opgevat alsof het offshore installaties zijn.  Daarom moeten alle componenten van de KB-installatie volgens hoge kwaliteitsnormen uitgevoerd worden.  Dit houdt o.a. het gebruik in van Kynar HMWPE kabel, MMO anoden met zeewaardige coating en  hoogkwalitatieve meetelektroden. 

Installaties in afvalwaterbekkens worden steeds potentiaal gestuurd gezien er diverse metaalsoorten worden toegepast, gaande van staal naar roestvrij staal in diverse uitvoeringen.  Een andere reden voor deze potentiaalsturing is de wisselende elektrische geleidbaarheid van het water, o.a. door het gebruik van strooizout, hotelbezetting, vakantieperiode, enz.  Een automatische gestuurde afregeling van de installatie is dan ook een must. 


Beton

Tijdens de laatste 100 jaar werd beton een van de meest gebruikte materialen bij constructies.  Gewapend beton is goedkoop, heeft geen onderhoud nodig, heeft een hoge structurele sterkte, kan ook eender welke vorm gegeven worden en is vuurbestendig.  
Onder normale omstandigheden zit de stalen wapening ingekapseld in een alkalische omgeving waardoor het niet kan roesten.  Echter, in diverse omstandigheden waar chloriden het beton kunnen binnendringen wordt de omgeving toch corrosief voor de wapening.  Zulke omstandigheden doen zich bijvoorbeeld voor in parkings, tunnels waar dooizout corrosie kan veroorzaken op het grondoppervlak maar ook op steunpalen en muren.  Gebruik maken van beton in chloriderijke omgevingen zoals kaaimuren en steigers in havens impliceert sowieso de toepassing van kathodische bescherming. Andere toepassingen zijn bruggen, betonnen bekkens voor afvalwater en paalfunderingen.   

De corrosie bij betonnen constructies verloopt in diverse fasen.  In een eerste fase verschijnen er verkleuringen en vlekken.  Later verschijnen er scheuren op het oppervlak.  In de derde fase gaan er delen van het betonnen oppervlak afbrokkelen.  

Corrosie-inspecties worden zowel visueel als met de hamer uitgevoerd.  Deze laatste methode geeft aan waar er holle ruimten ontstaan.  Een veel toegepaste methode is het uitvoeren van potentiaalmetingen (zg mapping) uitgevoerd worden die een aanduiding geeft van de zones met de hoogste corrosiegraad.

Een van de meest efficiënte lange termijnoplossingen voor wapeningscorrosie is kathodische bescherming.  

Vraag onze engineering afdeling om de beste oplossing te bepalen voor uw betonconstructie.  Op basis van deze studie maken we u een competitieve aanbieding die overeenstemt met uw noden voor een lange termijn corrosie-oplossing.

Diensten

   Coating evaluation surveys

   Test point surveys.

   Cathodic protection audits.

   Soil resistivity surveys.

   Third party inspection testing.

   Remedial works

   Pipe location and mapping services

   Pre-commissioning testing and commissioning.