"Time heals everything apart from corrosion." (A.J. Munzer)
Anotec

Beton

Tijdens de laatste 100 jaar werd beton een van de meest gebruikte materialen bij constructies.  Gewapend beton is goedkoop, heeft geen onderhoud nodig, heeft een hoge structurele sterkte, kan ook eender welke vorm gegeven worden en is vuurbestendig.  
Onder normale omstandigheden zit de stalen wapening ingekapseld in een alkalische omgeving waardoor het niet kan roesten.  Echter, in diverse omstandigheden waar chloriden het beton kunnen binnendringen wordt de omgeving toch corrosief voor de wapening.  Zulke omstandigheden doen zich bijvoorbeeld voor in parkings, tunnels waar dooizout corrosie kan veroorzaken op het grondoppervlak maar ook op steunpalen en muren.  Gebruik maken van beton in chloriderijke omgevingen zoals kaaimuren en steigers in havens impliceert sowieso de toepassing van kathodische bescherming. Andere toepassingen zijn bruggen, betonnen bekkens voor afvalwater en paalfunderingen.   

De corrosie bij betonnen constructies verloopt in diverse fasen.  In een eerste fase verschijnen er verkleuringen en vlekken.  Later verschijnen er scheuren op het oppervlak.  In de derde fase gaan er delen van het betonnen oppervlak afbrokkelen.  

Corrosie-inspecties worden zowel visueel als met de hamer uitgevoerd.  Deze laatste methode geeft aan waar er holle ruimten ontstaan.  Een veel toegepaste methode is het uitvoeren van potentiaalmetingen (zg mapping) uitgevoerd worden die een aanduiding geeft van de zones met de hoogste corrosiegraad.

Een van de meest efficiënte lange termijnoplossingen voor wapeningscorrosie is kathodische bescherming.  

Vraag onze engineering afdeling om de beste oplossing te bepalen voor uw betonconstructie.  Op basis van deze studie maken we u een competitieve aanbieding die overeenstemt met uw noden voor een lange termijn corrosie-oplossing.