"Time heals everything apart from corrosion." (A.J. Munzer)
Anotec

Marine

De romp van een schip wordt met een coating tegen corrosie beschermt.  Dit is echter enkel een passive corrosiebescherming.  in geval van een coatingprobleem zal het corrosieproces toch opstarten.

Om deze reden worden schepen reeds meer dan honderd jaar met galvanische anoden bestaande uit zink of aluminium beschermt.

De huidige schepen maken echter gebruik van een kathodische bescherming d.m.v. opgedrukte stroom.  Deze stroomopdruksystemen hebben een veel langere levensduur omdat het de materiaalconsumptie tot 1000 maal lager ligt bij inerte anoden.

Hoe ziet een stroomopdruksysteem eruit ?  Onder het waterniveau wordt een reeks inerte anoden, meestal geactiveerd titanium, verdeeld over de beide zijden van de scheepsromp.  Ter hoogte van het achtersteven en de propeller wordt een groter aandeel aan anoden gemonteerd.  Doordat hier verschillende metalen worden aangewend is de corrosie ook het grootst aan deze zijde van het schip.

 Het stroomopdruksysteem maakt gebruik van een externe stroombron, een gelijkrichter-transformator, om de anoden van stroom te voorzien.  Deze gelijkstroom zorgt dat de anoden een gelijkstroom produceren die naar de wand, de propeller, enz… wordt gestuurd om een beschermpotentiaal te creëren.  Om de correcte stroom te voorzien wordt er gebruik gemaakt van een feedbacksysteem dmv zinkelektroden die de stroom zullen aanpassen in functie van de elektrische geleidbaarheid van het water, de snelheid van het schip, enz.

Een kathodisch beschermingssysteem aan boord van een schip kan op afstand via het internet opgevolgd worden.  Het communicatiesysteem Scotty, ontwikkeld door Anotec, heeft alles in huis om de klant de juiste informatie te geven over zijn corrosiebeschermingssysteem.  De Scotty module is wereldwijd het enige communicatiesysteem dat aangeeft, in geval van een anomalie, welk onderdeel in de fout is gegaan : anoden, kathodekabel, referentie-elektrode, gelijkrichter of stroomtoevoer.   Dit vereenvoudigt de reparatie aan boord van het schip en kan tevens opgevolgd worden van bij de service provider of help desk.