"Time heals everything apart from corrosion." (A.J. Munzer)
Anotec

Afvalwaterinstallaties

Bij afvalwaterinstallaties kunnen er diverse corrosieproblemen ontstaan die kunnen opgelost worden door middel van kathodische bescherming.  Zowel onderwatermotoren, beluchtingssystemen, schrapers, ladders en zelfs betonwapening kunnen aangetast worden door corrosie als gevolg van de vervuiling en eventueel chloriden die de elektrische geleidbaarheid verhogen, alsook door de ingebrachte zuurstof en de turbulentie van het fluïdum.

Typische anoden die hiervoor gebruikt worden zijn geactiveerde tubulaire MMO anoden   Door de aanwezigheid van chloriden (urea, strooizout) worden de stroomopdruksystemen voor afvalwater opgevat alsof het offshore installaties zijn.  Daarom moeten alle componenten van de KB-installatie volgens hoge kwaliteitsnormen uitgevoerd worden.  Dit houdt o.a. het gebruik in van Kynar HMWPE kabel, MMO anoden met zeewaardige coating en  hoogkwalitatieve meetelektroden. 

Installaties in afvalwaterbekkens worden steeds potentiaal gestuurd gezien er diverse metaalsoorten worden toegepast, gaande van staal naar roestvrij staal in diverse uitvoeringen.  Een andere reden voor deze potentiaalsturing is de wisselende elektrische geleidbaarheid van het water, o.a. door het gebruik van strooizout, hotelbezetting, vakantieperiode, enz.  Een automatische gestuurde afregeling van de installatie is dan ook een must.