"Time heals everything apart from corrosion." (A.J. Munzer)
Anotec

Havenstructuren: damwanden en aanlegsteigers.

Galvanische anoden

Kathodische bescherming voor havenstructuren wordt meestal uitgevoerd met galvanische anoden.  Hiervoor worden zowel zink- als aluminium-indiumanoden aangewend.  Bij een laag zoutgehalte kunnen zelfs magnesiumanoden overwogen worden om damwanden en aanlegsteigers te beschermen.
Het meest gebruikte anodentype is aluminium-indium (Al-In-Zn).  Met gegevens over het metaaloppervlak, de gebruikte coating and de levensduur van het systeem kunnen Anotec medewerkers het meest geschikte anodegewicht en afmetingen bepalen.  Anoden worden bij havenstructuren zowel direct gelast aan het te beschermen oppervlak of kunnen via lassteunen aangebracht worden.  Deze laatste techniek laat toe om op eenvoudige wijze de anoden te vervangen wanneer ze opgebruikt zijn.  Het maakt het ook mogelijk om de duikkosten te drukken omdat de anodensteunen voor het heien op de palen worden gelast.

Gelieve bij een nieuw project volgende gegevens te vermelden:

  • Type installatie : diameter palen - damwandtype
  • Coating : geen coating - aantal lagen en dikte
  • Oppervlak : aantal meters ondergedompeld en aantal meters in bodem
  • Type water : zeewater - brak water - rivierwater
  • Gebruik van lassteunen of gelast aan de structuur

Stroomopdruksystemen

Kathodische bescherming dmv stroomopdrukking heeft enkele voordelen t.o.v. galvanische anoden bij havenstructuren.

  • Lage Total Cost of Ownership
  • Communicatie van data afkomstig van permanente KB-metingen
  • Lagere duikkosten (minder anoden)
  • Gebruik in ATEX zones is toegestaan mits gebruik te maken van polarisatiecellen.

Een evaluatie van uw project voor beide applicaties is steeds mogelijk.  
Contacteer hiervoor onze verkoopsafdeling die voor u de meest geschikte methode zal berekenen.