"Time heals everything apart from corrosion." (A.J. Munzer)
Anotec

Pijpleidingen

Anotec kan materialen toeleveren voor de installatie van een kathodische bescherming maar ook volledige KB-projecten uitvoeren of optreden als raadgever bij ondergrondse leidingen.  Gebruik makend van diepte anodenbedden worden zowel pijpleidingen over grotere afstand als petrochemische plants met een dicht netwerk aan leidingen tegen corrosie beschermd.  Voor anodenvelden op grote of minder grote diepte bieden we onze klanten de mogelijkheid te kiezen voor conventionele ijzer-silicium anoden, met of zonder toevoeging van chroom, of MMO gecoate titaniumanoden.  Dit laatste type munt uit door zijn hogere performantie, het beperkte gewicht en zijn multipele inzetbaarheid.   Voor bodems welke met chloriden of andere chemische stoffen zijn gecontamineerd, maar ook voor gebruik in zee- of brak water kunnen Kynar HMWPE stroomkabels worden aanbevolen.

De door Anotec aangeboden gelijkrichter-transformatoren beschikken over volgende kenmerken : een standaard microcontroller die de in dienst stelling en de afregeling vereenvoudigen, een overspanningsbeveiliging op input, output en meetapparatuur, kWh teller, instelbare ON-OFF timer, automatische sturing via referentie-elektrode, set up via constante stroom, constante spanning of constant potentiaal en automatische lekstroomschakelaar.

De capaciteit van de gelijkrichter-transformatoren gaat van 5A/48VDC tot 200A/50VDC of zelfs grotere capactiteiten op verzoek. 

Via het unieke Scotty communicatiesysteem kunnen alle data via een ethernet of modem naar de gebruiker worden gestuurd.  De gegevens kunnen uitgelezen worden via e-mail en via een webserver waar zich tevens de logfiles van elke installatie bevinden.

Last but not least beschikt Anotec over de nodige corrosiedeskundigen met NACE certificaat.

Voor kathodische bescherming bij pijpleidingen kunnen volgende items toegepast worden :

  • polarisatiecellen
  • meetpalen in RVS of kunststof
  • vonkenbruggen
  • referentiecellen met of zonder coupon
  • magnesiumanoden
  • magnesiumdraad