"Time heals everything apart from corrosion." (A.J. Munzer)
Anotec

Tankstations

Anotec biedt u een volledig gamma van kathodisch beschermingsmateriaal en diensten voor service stations (ondergrondse opslagtanks, olie-afscheiders, watertanks) gaande van magnesiumanoden en ijzer-siliciumanoden tot de wereldwijd geapprecieerde MMO anoden.

Een standaard kathodische beschermingsinstallatie voor een service station bestaat uit:

 • MMO anoden in canister
 • Een ondergrondse Stelth 2 Cu/CuSO4 referentie electrode
 • Een bovengronds meetpunt
 • Een automatisch gestuurd bedieningsbord


Alle opslagtanks kunnen vanaf het bovengronds meetpunt gemakkelijk getest worden. Elke tank heeft steeds een correct beschermingspotentiaal dankzij de continue stroomregeling in functie van de waarden gemeten door de ondergrondse referentie electrode.

Een automatisch gestuurd kathodisch beschermingssysteem biedt volgende voordelen voor de gebruiker:

 • Steeds een correct beschermpotentiaal, zelfs bij aanwezigheid van zwerfstromen of veranderende grondwater niveaus
 • Een uitlezing van het beschermpotentiaal via een display op het bedieningsbord
 • Een langere levensduur voor de anoden
 • Minder onderhoud en afregeling


Ook ander materiaal zoals isolatiekoppelingen en gasket kits t.b.v. flensisolatie vindt u bij Anotec.

Anotec heeft een zeer lange ervaring in kathodische beschermingsinstallaties voor service stations. Door de continue grote voorraad kan een nieuw project worden opgestart in slechts enkele dagen.

Pijpleidingen

Anotec kan materialen toeleveren voor de installatie van een kathodische bescherming maar ook volledige KB-projecten uitvoeren of optreden als raadgever bij ondergrondse leidingen.  Gebruik makend van diepte anodenbedden worden zowel pijpleidingen over grotere afstand als petrochemische plants met een dicht netwerk aan leidingen tegen corrosie beschermd.  Voor anodenvelden op grote of minder grote diepte bieden we onze klanten de mogelijkheid te kiezen voor conventionele ijzer-silicium anoden, met of zonder toevoeging van chroom, of MMO gecoate titaniumanoden.  Dit laatste type munt uit door zijn hogere performantie, het beperkte gewicht en zijn multipele inzetbaarheid.   Voor bodems welke met chloriden of andere chemische stoffen zijn gecontamineerd, maar ook voor gebruik in zee- of brak water kunnen Kynar HMWPE stroomkabels worden aanbevolen.

De door Anotec aangeboden gelijkrichter-transformatoren beschikken over volgende kenmerken : een standaard microcontroller die de in dienst stelling en de afregeling vereenvoudigen, een overspanningsbeveiliging op input, output en meetapparatuur, kWh teller, instelbare ON-OFF timer, automatische sturing via referentie-elektrode, set up via constante stroom, constante spanning of constant potentiaal en automatische lekstroomschakelaar.

De capaciteit van de gelijkrichter-transformatoren gaat van 5A/48VDC tot 200A/50VDC of zelfs grotere capactiteiten op verzoek. 

Via het unieke Scotty communicatiesysteem kunnen alle data via een ethernet of modem naar de gebruiker worden gestuurd.  De gegevens kunnen uitgelezen worden via e-mail en via een webserver waar zich tevens de logfiles van elke installatie bevinden.

Last but not least beschikt Anotec over de nodige corrosiedeskundigen met NACE certificaat.

Voor kathodische bescherming bij pijpleidingen kunnen volgende items toegepast worden :

 • polarisatiecellen
 • meetpalen in RVS of kunststof
 • vonkenbruggen
 • referentiecellen met of zonder coupon
 • magnesiumanoden
 • magnesiumdraad

Offshore

Voor kathodische bescherming bij offshore projecten worden zowel galvanische anoden als KB systemen met stroomopdrukking toegepast.

Als galvanische anoden zijn dit voornamelijk zink en aluminium-indium anoden.

In onze rubriek data sheets vindt u de diverse types anoden (Zink en Al-In-Zn) die we u kunnen aanbieden.  Onze afdeling engineering kan u uiteraard de optie met stroomopdrukking evalueren, zowel technisch als op het gebied van investering.  In vele gevallen is een KB systeem met stroomopdrukking een meer dan efficiënte oplossing.  

Volgende data sheets kan u hieromtrent raadplegen :

 • Al-In-Zn anoden
 • Zink anoden
 • Ag/AgCl referentie electroden
 • Kynar HMWPE kabel
 • Coupons

Havenstructuren: damwanden en aanlegsteigers.

Galvanische anoden

Kathodische bescherming voor havenstructuren wordt meestal uitgevoerd met galvanische anoden.  Hiervoor worden zowel zink- als aluminium-indiumanoden aangewend.  Bij een laag zoutgehalte kunnen zelfs magnesiumanoden overwogen worden om damwanden en aanlegsteigers te beschermen.
Het meest gebruikte anodentype is aluminium-indium (Al-In-Zn).  Met gegevens over het metaaloppervlak, de gebruikte coating and de levensduur van het systeem kunnen Anotec medewerkers het meest geschikte anodegewicht en afmetingen bepalen.  Anoden worden bij havenstructuren zowel direct gelast aan het te beschermen oppervlak of kunnen via lassteunen aangebracht worden.  Deze laatste techniek laat toe om op eenvoudige wijze de anoden te vervangen wanneer ze opgebruikt zijn.  Het maakt het ook mogelijk om de duikkosten te drukken omdat de anodensteunen voor het heien op de palen worden gelast.

Gelieve bij een nieuw project volgende gegevens te vermelden:

 • Type installatie : diameter palen - damwandtype
 • Coating : geen coating - aantal lagen en dikte
 • Oppervlak : aantal meters ondergedompeld en aantal meters in bodem
 • Type water : zeewater - brak water - rivierwater
 • Gebruik van lassteunen of gelast aan de structuur

Stroomopdruksystemen

Kathodische bescherming dmv stroomopdrukking heeft enkele voordelen t.o.v. galvanische anoden bij havenstructuren.

 • Lage Total Cost of Ownership
 • Communicatie van data afkomstig van permanente KB-metingen
 • Lagere duikkosten (minder anoden)
 • Gebruik in ATEX zones is toegestaan mits gebruik te maken van polarisatiecellen.

Een evaluatie van uw project voor beide applicaties is steeds mogelijk.  
Contacteer hiervoor onze verkoopsafdeling die voor u de meest geschikte methode zal berekenen.