"Time heals everything apart from corrosion." (A.J. Munzer)
Anotec

Pijpleidingen

Anotec kan materialen toeleveren voor de installatie van een kathodische bescherming maar ook volledige KB-projecten uitvoeren of optreden als raadgever bij ondergrondse leidingen.  Gebruik makend van diepte anodenbedden worden zowel pijpleidingen over grotere afstand als petrochemische plants met een dicht netwerk aan leidingen tegen corrosie beschermd.  Voor anodenvelden op grote of minder grote diepte bieden we onze klanten de mogelijkheid te kiezen voor conventionele ijzer-silicium anoden, met of zonder toevoeging van chroom, of MMO gecoate titaniumanoden.  Dit laatste type munt uit door zijn hogere performantie, het beperkte gewicht en zijn multipele inzetbaarheid.   Voor bodems welke met chloriden of andere chemische stoffen zijn gecontamineerd, maar ook voor gebruik in zee- of brak water kunnen Kynar HMWPE stroomkabels worden aanbevolen.

De door Anotec aangeboden gelijkrichter-transformatoren beschikken over volgende kenmerken : een standaard microcontroller die de in dienst stelling en de afregeling vereenvoudigen, een overspanningsbeveiliging op input, output en meetapparatuur, kWh teller, instelbare ON-OFF timer, automatische sturing via referentie-elektrode, set up via constante stroom, constante spanning of constant potentiaal en automatische lekstroomschakelaar.

De capaciteit van de gelijkrichter-transformatoren gaat van 5A/48VDC tot 200A/50VDC of zelfs grotere capactiteiten op verzoek. 

Via het unieke Scotty communicatiesysteem kunnen alle data via een ethernet of modem naar de gebruiker worden gestuurd.  De gegevens kunnen uitgelezen worden via e-mail en via een webserver waar zich tevens de logfiles van elke installatie bevinden.

Last but not least beschikt Anotec over de nodige corrosiedeskundigen met NACE certificaat.

Voor kathodische bescherming bij pijpleidingen kunnen volgende items toegepast worden :

 • polarisatiecellen
 • meetpalen in RVS of kunststof
 • vonkenbruggen
 • referentiecellen met of zonder coupon
 • magnesiumanoden
 • magnesiumdraad

Offshore

Voor kathodische bescherming bij offshore projecten worden zowel galvanische anoden als KB systemen met stroomopdrukking toegepast.

Als galvanische anoden zijn dit voornamelijk zink en aluminium-indium anoden.

In onze rubriek data sheets vindt u de diverse types anoden (Zink en Al-In-Zn) die we u kunnen aanbieden.  Onze afdeling engineering kan u uiteraard de optie met stroomopdrukking evalueren, zowel technisch als op het gebied van investering.  In vele gevallen is een KB systeem met stroomopdrukking een meer dan efficiënte oplossing.  

Volgende data sheets kan u hieromtrent raadplegen :

 • Al-In-Zn anoden
 • Zink anoden
 • Ag/AgCl referentie electroden
 • Kynar HMWPE kabel
 • Coupons

Havenstructuren: damwanden en aanlegsteigers.

Galvanische anoden

Kathodische bescherming voor havenstructuren wordt meestal uitgevoerd met galvanische anoden.  Hiervoor worden zowel zink- als aluminium-indiumanoden aangewend.  Bij een laag zoutgehalte kunnen zelfs magnesiumanoden overwogen worden om damwanden en aanlegsteigers te beschermen.
Het meest gebruikte anodentype is aluminium-indium (Al-In-Zn).  Met gegevens over het metaaloppervlak, de gebruikte coating and de levensduur van het systeem kunnen Anotec medewerkers het meest geschikte anodegewicht en afmetingen bepalen.  Anoden worden bij havenstructuren zowel direct gelast aan het te beschermen oppervlak of kunnen via lassteunen aangebracht worden.  Deze laatste techniek laat toe om op eenvoudige wijze de anoden te vervangen wanneer ze opgebruikt zijn.  Het maakt het ook mogelijk om de duikkosten te drukken omdat de anodensteunen voor het heien op de palen worden gelast.

Gelieve bij een nieuw project volgende gegevens te vermelden:

 • Type installatie : diameter palen - damwandtype
 • Coating : geen coating - aantal lagen en dikte
 • Oppervlak : aantal meters ondergedompeld en aantal meters in bodem
 • Type water : zeewater - brak water - rivierwater
 • Gebruik van lassteunen of gelast aan de structuur

Stroomopdruksystemen

Kathodische bescherming dmv stroomopdrukking heeft enkele voordelen t.o.v. galvanische anoden bij havenstructuren.

 • Lage Total Cost of Ownership
 • Communicatie van data afkomstig van permanente KB-metingen
 • Lagere duikkosten (minder anoden)
 • Gebruik in ATEX zones is toegestaan mits gebruik te maken van polarisatiecellen.

Een evaluatie van uw project voor beide applicaties is steeds mogelijk.  
Contacteer hiervoor onze verkoopsafdeling die voor u de meest geschikte methode zal berekenen.

Afvalwaterinstallaties

Bij afvalwaterinstallaties kunnen er diverse corrosieproblemen ontstaan die kunnen opgelost worden door middel van kathodische bescherming.  Zowel onderwatermotoren, beluchtingssystemen, schrapers, ladders en zelfs betonwapening kunnen aangetast worden door corrosie als gevolg van de vervuiling en eventueel chloriden die de elektrische geleidbaarheid verhogen, alsook door de ingebrachte zuurstof en de turbulentie van het fluïdum.

Typische anoden die hiervoor gebruikt worden zijn geactiveerde tubulaire MMO anoden   Door de aanwezigheid van chloriden (urea, strooizout) worden de stroomopdruksystemen voor afvalwater opgevat alsof het offshore installaties zijn.  Daarom moeten alle componenten van de KB-installatie volgens hoge kwaliteitsnormen uitgevoerd worden.  Dit houdt o.a. het gebruik in van Kynar HMWPE kabel, MMO anoden met zeewaardige coating en  hoogkwalitatieve meetelektroden. 

Installaties in afvalwaterbekkens worden steeds potentiaal gestuurd gezien er diverse metaalsoorten worden toegepast, gaande van staal naar roestvrij staal in diverse uitvoeringen.  Een andere reden voor deze potentiaalsturing is de wisselende elektrische geleidbaarheid van het water, o.a. door het gebruik van strooizout, hotelbezetting, vakantieperiode, enz.  Een automatische gestuurde afregeling van de installatie is dan ook een must.