"Time heals everything apart from corrosion." (A.J. Munzer)
Anotec

Newsletters

Communicatie

Scotty: de intelligente communication module voor kathodische bescherming.
 
De Scotty module levert een continue monitoring voor een kathodische bescherming met stroomopdrukking.  Zodra een alarmniveau is bereikt wordt een rapport op een webserver geplaatst en worden de bevoegde personen via e-mail gewaarschuwd.

 

Scotty: de intelligente communication module voor kathodische bescherming.
 
De Scotty module levert een continue monitoring voor een kathodische bescherming met stroomopdrukking.  Zodra een alarmniveau is bereikt wordt een rapport op een webserver geplaatst en worden de bevoegde personen via e-mail gewaarschuwd.

Scotty : een uniek communicatiesysteem omdat het elektrische waarden omzet in bruikbare informatie voor de eindgebruiker.
Niet alleen beschermwaarden die te hoog of te laag zijn worden aangegeven maar ook de oorzaak van het probleem.  Geen enkel ander communicatiesysteem voor kathodische bescherming biedt deze mogelijkheid.
De gebruiker verneemt binnen enkele minuten waarom er een probleem is ontstaan : gaat het om een aardingsprobleem, een defecte gelijkrichter-transformator, een defecte referentiecel of een breuk in anode- of kathodekabel.

Via de Scotty website kan de gebruiker een historiek van de gegevens opvragen en eventueel downloaden als Excel tabel.
 

Welke zijn de andere voordelen van het Scotty communicatiesysteem voor de gebruiker ?
Er zijn diverse voordelen die interessant kunnen zijn voor elke gebruiker van een KB-systeem.

1.  Continue corrosiebescherming is gewaarborgd.
In tegenstelling tot een jaarlijkse fysische controle wordt het probleem met de corrosiebescherming onmiddellijk aangegeven.  Daarom kan de KB-installatie veel sneller terug in orde gebracht worden.  Dit resulteert in een veel langere levensduur van het te beschermen opslagtank, pijpleiding, betonwapening of andere beschermde staalconstructie.
Gemiddeld kan een reparatie 180 dagen sneller uitgevoerd worden dan bij een conventionele inspectie.  Met het Scotty systeem de totale herstellingstijd wordt gereduceerd tot een paar dagen of weken.  

2.  Detecteert oorzaken die niet door het erkend organisme worden aangegeven.
Bij de inspectie door een erkend organisme wordt het beschermpotentiaal van de constructie opgemeten.  Indien deze waarden buiten de vastgestelde normen liggen wordt er aangegeven dat een KB-specialist de installatie moet nakijken en/of herstellen.  De Scotty module zal de aard van het probleem onmiddellijk meedelen waardoor onmiddellijk de technicus met de juiste specialisatie (KB, elektriciteit, grondwerker,…) kan uitgestuurd worden om het probleem op te lossen.  

3. Onmiddellijk actie bij problemen.
Een ander voordeel situeert zich op het gebied van probleemherkenning.  Vele KB-problemen worden veroorzaakt als gevolg van werken in de buurt van het KB-systeem zoals grondwerken, aardingswerken, montage van elektrische isolatie, enz.  Zodra deze informatie door een bevoegde persoon of help desk wordt opgevangen kan er contact opgenomen worden met de veroorzaker ervan die dit onmiddellijk kan herstellen.  Dit is een enorme kostenbesparing wanneer het gaat om bijvoorbeeld offshore windmolenparken of olie- resp gasontginning op zee waar het naartoe zenden van technisch personeel een dure operatie is.

4.  Aansprakelijkheid
De operationele manager of de help desk worden op afstand geïnformeerd over het tijdstip waarop de KB-installatie niet meer functioneert.
Daardoor is het eenvoudig om te bepalen welke aannemer eventueel een probleem aan de KB kan hebben veroorzaakt.  Wanneer bijvoorbeeld bij grondwerken of elektrische aanpassingen aan een tankstation er een fout aan het KB-systeem wordt gemeld dan is de kans groot dat deze aannemer de fout, bijvoorbeeld een kabelbreuk resp. aardingsprobleem, heeft veroorzaakt.  Indien deze aannemer verantwoordelijk is kan de aansprakelijkheid tot het betalen van de kosten voor de herstelling bij hem worden gelegd.  

5.  Uniek voordeel voor tankstation : het geïntegreerde lekdetectiesysteem.
Tot 4 opslagtanks uitgerust met een lekdetectie op de dubbele mantel kunnen op het Scotty systeem worden aangesloten.  Dus het Scotty systeem vervangt tot 4 lekdetectiemonitors.  
De dubbele mantel is gevuld met een vloeistof op basis van glycol (antivries) en een vloeistof niveau meting geeft aan wanneer er een lek zou ontstaan.  Bij een eventueel lek wordt het signaal van de meetelectrode doorgestuurd naar een monitor die een alarm (auditief en visueel) genereert.   Het zal duidelijk zijn dat hoe sneller er centraal actie kan ondernomen worden, hoe kleiner het milieuprobleem zal zijn.
De Scotty module vervangt tot 4 alarmgeneratoren en geeft tegelijkertijd het signaal door naar een centrale die onmiddellijk actie kan ondernemen.  
De fysische inspectie die jaarlijks doorgaat kan net zoals vroeger plaatsvinden.  Daarom is de Scotty module uitgerust met een standaard rode, oranje en groene lamp en een reset knop die de fysische test van alle lekdetectiefuncties mogelijk maakt. Een correcte analyse van een foute werking laat de operator toe om efficiënter te werken aan een lager kost en met een langere levensduur voor het te beschermen object tot gevolg.  Last but not least gaat een snellere remediëring ook de ecologische kost verminderen.

Tot besluit kunnen we stellen dat de Scotty communicatiemodule één van de belangrijkste doorbraken is voor 21e eeuwse KB-systemen.